WERKWIJZE

Wij bieden een (tijdelijk) thuis aan mensen met psychische/psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben eerst ergens anders een behandeling gehad; Novalishoeve kan voor hen een geschikte vervolgplek zijn. Bij ons ligt de therapeutische waarde in het leven en werken in de gemeenschap. Het vertrouwde werkritme en de structuur spelen een belangrijke rol.

Fase-gerichte ontwikkeling

Novalishoeve hanteert een fase-gerichte ontwikkeling. We onderscheiden daarbij drie ontwikkelingsfasen. De eerste fase staat in het teken van het aankomen, tijdens de tweede fase verbinden de cliënten zich met de zorgboerderij en in de derde fase komt het loslaten of verdiepen. In de derde fase kan het wonen in een appartement op het erf een opstapje zijn naar (begeleid) zelfstandig wonen: dit valt onder het ‘loslaten’. Bewoners voeren in deze fase een aantal zaken zelfstandig uit, zoals koken en schoonhouden van hun appartement. Cliënten voor wie doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm niet haalbaar is, blijven aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. We noemen deze fase: 'verdiepen'.

Begeleid zelfstandig wonen

Wie eraan toe is, kan doorstromen naar een wooneenheid in Den Burg. Daar wonen cliënten zelfstandig, maar met begeleiding van zorgverleners in de namiddag en avond. De begeleiding is gericht op zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat bewoners zo zelfstandig mogelijk leven, met alles wat daarbij komt kijken: een gezonde maaltijd koken, de administratie beheren of een fietsband plakken zodat je op tijd naar je werk kunt. Binnen deze setting bieden wij cliënten een dagbestedingsplek op de Novalishoeve. Een andere mogelijkheid is arbeidsparticipatie bij een lokaal bedrijf, eventueel in samenwerking met een uitkerende instantie.

Novalishoeve heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woontij. Dit zorgt voor een soepele doorstroming naar begeleid zelfstandig wonen. Dit wordt gerealiseerd via een 'verdienwoning'. Een cliënt heeft daarbij het eerste jaar nog een zorgovereenkomst met de Novalishoeve. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de ambulante begeleiding, waarbij we individueel afspraken maken over het aantal noodzakelijke begeleidingsuren.

Zorg

De persoon, dat is waar het om draait. Voor elke cliënt bestaat een persoonlijk zorg- en begeleidingsplan. Om dit plan te evalueren, gaan we regelmatig samen om tafel. In onze aanpak zijn diverse therapieën mogelijk. Het (samen)leven en werken op Novalishoeve is de ‘hoofdmoot’, om bewoners zich in alle rust te laten ontwikkelen. Dagbesteding op Novalishoeve wil zeggen: meewerken in de stallen, de tuin, op het land of in het dagcafé. Is iemand nog leerplichtig, dan wordt er gezocht naar passend onderwijs.

Ondersteuning

Alle cliënten hebben minstens één keer per week een steunend en structurerend gesprek met hun persoonlijk begeleider. Elke drie maanden gaan we om tafel voor een evaluatie, waarbij de cliënt, belangrijke betrokkenen, persoonlijk begeleider, werkleider en coördinator aanwezig zijn. Na een korte terugblik worden de doelen voor de komende periode geformuleerd. De uitkomst is afhankelijk van de fase waarin de cliënt zich bevindt. Binnen het jaar zijn er markeringspunten, die extra aandacht krijgen door jaarfeesten. Bij Novalishoeve wordt daar intensief bij stilgestaan, via gesprekken of kunstzinnige activiteiten. Dat geeft de cliënten meer bewustzijn van het verloop van het jaar.

Dagbesteding

Op en rond de boerderij vindt de dagbesteding plaats. Dit werk is een essentieel onderdeel van het therapeutische klimaat. Er wordt naar gestreefd om cliënten zoveel mogelijk mee te laten draaien in het bedrijf. Ook mensen die elders wonen, maar wel een veilige werkomgeving en intensieve begeleiding nodig hebben, werken mee in de dagbesteding van Novalishoeve. Het ritme van de seizoenen en de dagelijkse klussen, hebben een helende uitwerking op de cliënten: iets dat onder jouw handen groeit en bloeit of wat je zelf maakt, zoals kaas of brood, geeft immers veel trots en voldoening. Op elke werkplek, van de stal tot het dagcafé, kun je dingen leren. Van houtbewerken tot op tijd komen of omgaan met mensen: het draagt allemaal bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

CEES OVER DE TUUNEN

In het filmpje hiernaast vertelt Cees over het wonen in De Tuunen: een nieuwe wijk die is opgezet vanuit inclusie en diversiteit. Er zijn sociale en vrijesectorhuurwoningen, koopwoningen, tiny houses, er zijn woningen voor mensen met dementie en er wonen cliënten van Novalishoeve.

 

Cees: "De keuze om hier op De Tuunen komen te wonen, heeft te maken met dat ik een aandoening heb, die het voor mij soms moeilijk maakt mijn leven op de rit te houden. Met de hulp van Novalishoeve kan ik hier gewoon lekker fijn wonen, zo zelfstandig mogelijk."

In de winkel

GROWKITS

GROWKITS

Kweek je eigen oesterzwammen op koffiedik van Texelse bedrijven!

Kadotip

IJsbollenkaart

IJsbollenkaart

Handige cadeaukaart voor 6 of 10 ijsbollen. Voordelig ambachtelijk ijs proeven!

Hoornderweg 46
1797 RA Den Hoorn

Telefoon: 0222 - 31 94 82


Telefoon winkel: 0222 - 31 95 12

 

Openingstijden

ma   9.30-16.30  uur
di   9.30-16.30  uur
wo   9.30-16.30  uur
do   9.30-16.30  uur
vr   9.30-16.30  uur
za   9.30-16.30  uur

biologisch & dynamisch!